Minecraft: Bedrock Edition 1.20.73

เวอร์ชันตัวเต็มของไมน์คราฟต์: รุ่นเบดร็อค

ไมน์คราฟต์: รุ่นเบดร็อค 1.20.73 เป็นเวอร์ชันแก้ไขเร่งด่วนที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากเวอร์ชัน 1.20.70 เวอร์ชันนี้จะไม่ถูกเผยแพร่ในนินเทนโดสวิตช์และอุปกรณ์คอลโซลเอกซ์บ็อกซ์

การแก้ไขใน Bedrock 1.20.73

  • แก้ไขข้อขัดข้องหลายประการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกม

 

อ้างอิง

TonnamPakee

TonnamPakee

สวรรค์ประทานพร ไร้สิ่งใดให้หวั่นเกรง

แบ่งปันเรื่องราว

Scroll to Top