บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Minecraft: Snapshot 24w13a

เวอร์ชันแสนปชอตสำหรับไมน์คราฟต์: รุ่นจาวา